EcoVadis je medzinárodne uznávaný hodnotiteľ udržateľnosti podnikania a referenčným subjektom v B2B sektoroch a globálnych dodávateľských reťazcoch. Na základe 21 kritérií je hodnotenie rozdelené do štyroch oblastí: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. V roku 2022 EcoVadis opätovne certifikoval viacero organizačných jednotiek Carmeuse po celom svete. 6 subjektov dosiahlo úroveň PLATINUM, 2 subjekty úroveň GOLD a 4 subjekty úroveň SILVER.

Organizačné jednotky Carmeuse dokázali systematicky zlepšovať dosiahnuté charakteristiky od roku 2017 vďaka excelentnej tímovej práci vo všetkých krajinách, ktorých sa hodnotenie týkalo a vďaka implementácii niekoľkých projektov, ako napríklad certifikácia OHSAS 18001 v prevádzkach Carmeuse Europe, revidovaný etický kódex Carmeuse, kódex správania dodávateľa Carmeuse a zvýšená úroveň predkladaných správ.

Pre spoločnosť Carmeuse predstavujú certifikácie a ratingy základný rámec a uznanie na medzinárodnej úrovni, ktorý umožňuje, aby naša spoločnosť mohla mať dlhodobú strategickú víziu, aby sme zlepšovali našu organizáciu a kvalitu našich služieb, ako aj spôsob, akým fungujeme. Je to tiež veľká ekonomická a reputačná príležitosť, ktorá demonštruje našim zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom naše odhodlanie prispievať k lepšiemu svetu. 

Ecovadis rating 2021
EcoVadis Results of 2022 for Carmeuse (silver, gold and platinum)