NutriCalco®

NutriCalco® je náš sortiment vápenca (uhličitanu vápenatého) s rôznou granulometriou pre rôzne receptúry zmesí pre zvieratá a premixov. Je to kľúčový prvok pri výrobe krmív pre zvieratá. NutriCalco® je kľúčovým zdrojom vápnika, Ph pufrom a neutralizátorom na trhu kŕmnych zmesí a používa sa aj ako nosič vitamínov, aminokyselín a aróm v premixoch.

Kľúčové úvahy

  • Uhličitan vápenatý je cenným zdrojom vápnika, ktorý je nevyhnutný pre stavbu kostí.
  • Zohráva dôležitú úlohu pri vstrebávaní živín (priepustnosť bunkových membrán) a tvorbe krvi.
  • Nedostatočný prísun vápnika nevyhnutne vedie k zníženiu jeho tvorby.