Znečistená pôda

V Európe sa spracovávajú veľké objemy priemyselných kalov a kontaminovanej pôdy. V súlade s koncepciou obehového hospodárstva sa priemyselné kaly môžu opätovne použiť v priemysle, stavebníctve a pri sanácii alebo sa môžu zhodnotiť ako palivo. Všetky environmentálne záťaže bez ohľadu na ich druh a pôvod si vyžadujú spracovanie, aby sa kontrolovali ich nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť Carmeuse ponúka rad produktov StabiCalco® na komplexnú úpravu a stabilizáciu znečistených zemín.

Obrázok
Polluted_soil

Vlastnosti detailnejšie:

Neutralizácia:

 • StabiCalco® s pH 12,6 má vysokú neutralizačnú hodnotu, ktorá umožňuje zvýšiť pH bez použitia korozívnych a nebezpečných chemikálií.

Zmesi na mieru:

 • V špeciálnych prípadoch kombinujú prispôsobené spojivá s obsahom vápna vyššie uvedené účinky so zvýšenou cementovou reakciou hydraulických prímesí. Výsledkom sú stabilné a trvanlivé finálne výrobky všade tam, kde sa to vyžaduje.

Koagulačné účinky:

 • Produkty StabiCalco® podporujú koaguláciu ílových zmesí, čím uľahčujú ich spracovanie.

Imobilizácia a stabilizácia:

 • Pri väčšine sedimentov kombinujú prispôsobené spojivá vyššie uvedené účinky so zvýšenou cementačnou reakciou hydraulických prímesí. Výsledkom tohto synergického efektu sú stabilné a trvanlivé konečné produkty všade tam, kde je to potrebné.

 

Výhody detailnejšie:

Zvýšená bezpečnosť:

 • Bezpečnejšia neutralizácia kyslých zemín pomocou StabiCalco® S a M, ktoré sa považujú za neadhézny produkt a nekorozívne pre pokožku.

Lepšia manipulácia:

 • Vysušovanie (vďaka exotermickým reakciám).
 • Ďalšie odvodnenie a fyzikálna premena vďaka reakcii s ílovými minerálmi v pôde, ktorá uvoľňuje fyzikálne viazanú vodu; tým sa mení ich charakter na piesčitý alebo zrnitý.

Imobilizácia kontaminantov a blokovanie vylúhovania:

 • Zníženie rozpustnosti väčšiny kontaminantov v znečistenej pôde (najmä ťažkých kovov, fluoridov a síry) vďaka alkalickému pH a prídavku vápnika, ktorý zabraňuje ich vyplavovaniu do prostredia.

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo:

 • Vďaka rôznym vlastnostiam sortimentu výrobkov StabiCalco® možno dosiahnuť zníženie počtu krokov úpravy a/alebo úpravy in situ, čo vedie k zníženiu celkových nákladov na úpravu.
 • Žiadne obmedzenia dostupnosti a lokálna výroba.

Udržateľnosť:

 • Potenciálne opätovné použitie "kalov".
 • V niektorých prípadoch je možné spracovanie na mieste.