Elise di Marino nastúpila do spoločnosti Carmeuse pred 16. rokmi v máji 2004 a od roku 2018 je našou vedúcou prevádzky v Mohe v Belgicku. 
 
1. Ahoj Elise, môžeš nám povedať niekoľko slov o svojom kariérnom postupe v Carmeuse? 

Do Carmeuse som nastúpila ako chemický technik rok po skončení školy. Chcela som pracovať v priemyselnom prostredí, vo výskume a vývoji alebo vo výrobe. Spoločnosť Carmeuse robila nábor pre svoj tím v Seilles, takže som prišla na pohovor, získala som prácu a stala som sa prvým technikom - ženou vo výrobe v Belgicku.  

Pre mňa bola práca vo výrobe dobrým krokom. Naučila som sa základy o našom podnikaní a otvorilo mi to oči v mnohých oblastiach, o ktorých som nič nevedela. Po tejto skúsenosti som mala možnosť pracovať v oblasti kvality a zákazníckej podpory, v laboratóriu a ako manažér prevádzkovej podpory pre Európu. 

Po 14. rokoch v Carmeuse som sa stala vedúcou prevádzky v Mohe. Po takomto diverzifikovanom postupe v spoločnosti bola táto príležitosť vlastne logickým krokom.

2. Aké je to byť ženou v pracovnom prostredí s dominanciou mužov? 

Bola som zvyknutá na takéto prostredie od začiatku. Dokonca aj na univerzite 90% kolegov na technickom odbore tvorili muži, takže som na niečo také zvyknutá. V tejto oblasti budete pracovať väčšinou s mužmi, takže aj keď som pracovala na inom oddelení, stále to bolo tak. Dnes však vidím určité zmeny a v spoločnostiach ako Carmeuse pracuje čoraz viac žien. 

Ľudia boli príjemne prekvapení. Klienti, kolegovia aj dodávatelia. Ako vedúca prevádzky som v tomto ohľade nikdy nemala žiadne problémy. Mám dobré vzťahy so svojimi kolegami v robotníckych profesiách aj so svojim tímom. 

3. Ako vidíš rovnováhu medzi svojou prácou a rodinným životom? 

Pre svoje deti mám výpomoc, keďže môj manžel je lekár a veľa pracuje. 
V súčasnej pozícii veľa necestujem, takže je pre mňa ľahšie zabezpečovať takúto rovnováhu. Mám veľa práce ale mám ju veľmi rada. Pri riadení prevádzky musíte byť efektívny a musíte prijímať rozhodnutia a ja toto tempo milujem. 

Snažím sa pravidelne chodiť na dovolenky, mať skutočné prestávky a zostať nabudená. Užívam si víkendy a na tieto chvíle sa pokúšam plánovať mnoho vecí. 
Snažím sa tiež oddeliť pracovný život od toho osobného.