business-concept-with-team-close-up
Služba | Železo a oceľ

Inovácie

Snažíme sa plniť a prekonávať očakávania našich zákazníkov. Spoločnosť Carmeuse nielen sleduje trendy a budúce výzvy na trhoch, ale sa aj pripravuje na budúcnosť, aby vytvorila najlepšiu hodnotu v...

Read more
tractor_on_field
Produkt |

TerraCalco®

TerraCalco® je produktový rad na úpravu a zlepšenie pôdy. To znamená, že náš sortiment zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a robí ju zdravou.

Read more
happy-call-center-agent
Služba | Železo a oceľ

Zákaznícky servis

Sme hrdí na náš trvalý záväzok poskytovať výnimočnú zákaznícku podporu. Od prvého stretnutia sa môžete spoľahnúť, že sme dobre pripravení ponúknuť vám spoľahlivú pomoc a bohaté hlboké znalosti. Náš...

Read more
red-apple-basket
Produkt |

FruitCal®

FRUITCAL® je lacné a účinné riešenie na konzervovanie ovocia v skladovacích halách. Starostlivou kontrolou atmosféry v týchto halách je možné zabezpečiť optimálnu atmosféru a zachovať výživové...

Read more
chicken_farm_nutrition
Produkt |

NutriCalco®

NutriCalco® je náš sortiment vápenca (uhličitanu vápenatého) s rôznou granulometriou pre rôzne receptúry zmesí pre zvieratá a premixov. Je to kľúčový prvok pri výrobe krmív pre zvieratá. NutriCalco®...

Read more
factory-milking-cows
Produkt |

Optilit®

OPTILIT® je náš sortiment výrobkov na hygienu a sušenie podstielky v stodolách. Pomáha predchádzať a kontrolovať infekcie a choroby. Prakticky zlepšuje hygienické podmienky, znižuje nepríjemný zápach...

Read more