calcitec for asphalt
Produkt |
CALCITEC® pre asfalt

Calcitec® je mletý vápenec s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Read more
hydrated lime for asphalt
Produkt |
Hasené vápno pre asfalt

Hasené vápno predstavuje multifunkčnú prísadu pre asfaltové zmesi.
Pomáha zlepšovať odolnosť voči poškodeniu vlhkosťou a odolnosť voči mrznutiu a roztápaniu, znižuje chemické starnutie bitúmenu a...

Read more
logistics
Služba | Inžinierske stavby
Logistické riešenia

Ako je pri použití vápna a vápenca možné dosiahnuť najlepšie možné výsledky? Spoločnosť Carmeuse vám dokáže poskytnúť spoľahlivú podporu a rozsiahle znalosti od momentu, kedy sa s nami stretnete. Túto...

Read more
mobile lab
Služba | Inžinierske stavby
Mobilné laboratórium

Spoločnosť Carmeuse načúva potrebám svojich zákazníkov a investovala do mobilného cestného laboratória, kde je možné údaje z našich riešení ViaCalco merať v potrebnom čase a dokonca aj hneď po...

Read more
onsite support
Služba | Inžinierske stavby
Podpora na mieste a poradenstvo

Ako je pri použití vápna a vápenca možné dosiahnuť najlepšie možné výsledky? Spoločnosť Carmeuse vám dokáže poskytnúť spoľahlivú podporu a rozsiahle znalosti od momentu, kedy sa s nami stretnete. Túto...

Read more
supply chain
Služba | Železo a oceľ
Riešenia pre dodávateľský reťazec a skladovanie

Spoločnosť Carmeuse víta príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti logistiky so svojimi zákazníkmi, aby bolo možné optimalizovať procesy dodávateľského reťazca a systémy skladovania a...

Read more