Barkisan®

Barkisan® je jemný, biely, vysoko čistý produkt, špeciálne hydratovaný na pohodlné a bezproblémové použitie v maltách.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Špičkové hydratované vápno zmiešané s pieskom a cementom na výrobu veľmi hladkých murárskych mált, omietok a omietkových zmesí.
  • Hydrát je hlavnou zložkou omietok a omietkových zmesí, pretože zvyšuje pevnosť, trvanlivosť a spracovateľnosť týchto povrchových úprav.