Mekal®

Špičkové hydratované vápno zmiešané s pieskom, cementom a vodou na výrobu veľmi hladkých murárskych mált, omietok a omietkových zmesí.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Mekal® je špeciálne hydratované vápno.
  • Upravuje chýbajúce medzery vo veľmi jemných riečnych a morských pieskoch.
  • Získate hladšie malty a omietky.
  • Hydrát je hlavnou zložkou omietok a omietkových zmesí, pretože zvyšuje pevnosť, trvanlivosť a spracovateľnosť týchto povrchových úprav.