Calcitec® pre stavebné materiály

Technický mletý vápenec s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého. Výsledkom použitia Calcitecu® v zmesi sú vysoko výkonné strešné fólie a šindle s dlhou životnosťou. Je tiež najlepším riešením pre všetky typy transportbetónu a betónových prefabrikátov. Odporúča sa na použitie v architektonickom betóne, čím sa minimalizuje použitie farbív.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Calcitec® sa používa ako skelet v bitúmenovo-plnivej zmesi na vytvorenie hmotnosti zmesi.
  • Je kompatibilný s čistým a oxidovaným asfaltom, ako aj s asfaltom modifikovaným SBS.
  • Calcitec® sa používa v zmesiach pre podlahové riešenia na vytvorenie hmotnosti a stability.
  • Vďaka konzistencii belosti, absorpcie a jemnosti prispieva k efektívnejšiemu výkonu v procese.
  • Calcitec® môže čiastočne nahradiť cement v zmesi, akonáhle je certifikovaný podľa Koncepcie ekvivalentných vlastností betónu v súlade s európskou normou pre betón EN 206.