Dolomitické hasené vápno

Naše dolomitické hasené vápno má správny obsah horčíka na vyváženie a ochranu vašich žiaruvzdorných materiálov. Obsah vápnika v dolomitickom vápne sa používa v kombinácii s vápnom s vysokým obsahom vápnika ako tavivo na dosiahnutie správneho chemizmu a fyzikálnych vlastností trosky. Dolomitické hasené vápno je rozhodujúce pre výrobu kvalitnej ocele a kontrolu vašich nákladov.

10.000.000
ton ocele ročne
17
spokojných klientov
30
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Správna rovnováha horčíka chráni a zabraňuje erózii žiaruvzdorných materiálov.
  • Troska nasýtená horčíkom s dolomitickým vápnom podporuje a udržiava penivosť v EAF.
  • Chráni žiaruvzdorné materiály pred žiarením elektrického oblúka v EAF.
  • Manipulácia s vápnom zabraňuje tvorbe jemných častíc.
  • Vstrekovanie vápna do EAF na ďalšiu kontrolu aktivity vápna a penivosti trosky.