Chemický vápenec a dolomitický vápenec

Náš vápenec chemickej kvality alebo dolomit sa používa v procese výroby železa na úpravu zásaditosti a výrobu trosky, ktorá odstraňuje nečistoty zo železnej rudy pri výrobe tekutého surového železa alebo DRI.

10.000.000
ton ocele ročne
17
spokojných klientov
30
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Optimálny chemický zloženie a čistota
  • Správne dimenzovanie
  • Vysoké, špecifické hladiny uhličitanu vápenatého, uhličitanu horečnatého alebo oboch
  • Nízke hladiny zvyškových látok vrátane oxidu kremičitého, ílu a organických látok

Je dobré vedieť:

  • Vápenec sa pridáva do železného aglomerátu a peliet na pridanie taviva a podporu aglomerácie
  • Vysoké pece ho môžu pridávať aj priamo do vsádzky na podporu tvorby trosky a ochranu žiaruvzdorného materiálu