PremiaCal®

PremiaCal® je umelý frézovaný vápenec pre všetky typy transportbetónu a prefabrikovaného betónu.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • PremiaCal® sa odporúča na použitie v architektonickom betóne, čím sa minimalizuje použitie farbív.
  • Môže čiastočne nahradiť cement v zmesi, keď je certifikovaný podľa Koncepcie ekvivalentných vlastností betónu v súlade s európskou normou pre betón EN 206.
  • To umožňuje výrobcom dosiahnuť výrazné úspory nákladov a zníženie uhlíkovej stopy pri ich LCA-propagácii.