Syntetické trosky

Pri sekundárnej výrobe ocele je kontrola trosky pri zušľachťovaní kľúčovým prvkom úspechu. Použitie syntetickej trosky navrhnutej tak, aby mala požadované chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti, ako je viskozita, pomáha pri kontrole trosky. Syntetické trosky obsahujúce vysoko čisté a reaktívne vápno a iné taviace a dezoxidačné činidlá pomáhajú dosiahnuť kvalitu ocele pred odlievaním. Syntetické trosky sa používajú najmä na odstraňovanie síry a nekovových inklúzií.

10.000.000
ton ocele ročne
17
spokojných klientov
30
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

Pec s lopatkou:

  • Sulfidová kapacita / Optická zásaditosť
  • Zásaditosť trosky
  • Fluxing / viskozita
  • Redoxné kapacity
  • Opotrebovanie žiaruvzdorných materiálov