cleancalco
Produkt |
CLEANCALCO®

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov CleanCalco®, ktorý zahŕňa široké portfólio produktov a súvisiacich služieb pre bezproblémovú prevádzku vašich systémov čistenia spalín pri dodržaní...

Read more
aquacalco
Produkt |
AQUACALCO®

AquaCalco® predstavuje široký rad produktov pre všetky typy čistenia vody. Zahŕňa všetko, od úpravy pitnej vody a reguláciu tvrdosti, cez náročnú prípravu procesnej vody, až po čistenie silne...

Read more
aquacalco nonferrous
Produkt |
AQUACALCO®

AquaCalco® je rad špeciálnych produktov, určený pre spracovanie rudy flotáciou, čo je hydrometalurgický proces pri ťažbe kovov, ktorý sa používa na znižovanie environmentálnych dopadov ťažby a...

Read more
biocalco
Produkt |
BIOCALCO®

Rad produktov BioCalco® bol vyvinutý pre základné procesy čistenia biologických tuhých látok s cieľom maximalizovať viacnásobné účinky stabilizácie, hygienizácie a zníženia zápachu vápnením.

Read more
calcitec for asphalt
Produkt |
CALCITEC® pre asfalt

Calcitec® je mletý vápenec s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Read more