cleancalco
Produkt |
CLEANCALCO®

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov CleanCalco®, ktorý zahŕňa široké portfólio produktov a súvisiacich služieb pre bezproblémovú prevádzku vašich systémov čistenia spalín pri dodržaní...

Read more
Onsite support team member
Služba | Čistenie spalín
Podpora činností priamo na mieste

Naši špecialisti sú vám k dispozícii, aby posúdili možné zmeny v použitých činnostiach. Tak dokážu optimalizovať celkové náklady na dodržanie predpisov a môžu vám pomôcť s odstránením konkrétneho...

Read more
tune it
Služba | Čistenie spalín
Tune-IT modul

Náš modul "Tune-IT" umožňuje zdieľanie zvolených parametrov procesu s našim dátovým centrom. Tak vás môžeme upozorniť, ak sa definované kľúčové výkonnostné indikátory (KPI) odchýlia od optimálnej...

Read more
demo trials
Služba | Čistenie spalín
Analytické a demonštračné pilotné závody

Regulácia emisií je oblasť, ktorá je v každom odvetví čoraz dôležitejšia. K dispozícii je niekoľko možností, takže nájdenie "najlepšieho" procesu pre realizáciu je čoraz zložitejšie.

Read more
aquacalco
Produkt |
AQUACALCO®

AquaCalco® predstavuje široký rad produktov pre všetky typy čistenia vody. Zahŕňa všetko, od úpravy pitnej vody a reguláciu tvrdosti, cez náročnú prípravu procesnej vody, až po čistenie silne...

Read more
aquacalco nonferrous
Produkt |
AQUACALCO®

AquaCalco® je rad špeciálnych produktov, určený pre spracovanie rudy flotáciou, čo je hydrometalurgický proces pri ťažbe kovov, ktorý sa používa na znižovanie environmentálnych dopadov ťažby a...

Read more