chemical_grade_limestones_2
Produkt |

Chemický vápenec a dolomitický vápenec

Náš vápenec chemickej kvality alebo dolomit sa používa v procese výroby železa na úpravu zásaditosti a výrobu trosky, ktorá odstraňuje nečistoty zo železnej rudy pri výrobe tekutého surového železa...

Read more
business-concept-with-team-close-up
Služba | Železo a oceľ

Inovácie

Snažíme sa plniť a prekonávať očakávania našich zákazníkov. Spoločnosť Carmeuse nielen sleduje trendy a budúce výzvy na trhoch, ale sa aj pripravuje na budúcnosť, aby vytvorila najlepšiu hodnotu v...

Read more
tractor_on_field
Produkt |

TerraCalco®

TerraCalco® je produktový rad na úpravu a zlepšenie pôdy. To znamená, že náš sortiment zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a robí ju zdravou.

Read more
happy-call-center-agent
Služba | Železo a oceľ

Zákaznícky servis

Sme hrdí na náš trvalý záväzok poskytovať výnimočnú zákaznícku podporu. Od prvého stretnutia sa môžete spoľahnúť, že sme dobre pripravení ponúknuť vám spoľahlivú pomoc a bohaté hlboké znalosti. Náš...

Read more
aquacalco_waterjet_crm
Produkt |

AquaCalco®

Sortiment výrobkov AquaCalco® pozostáva z rozsiahleho radu výrobkov vhodných na technickú úpravu vody. Tieto výrobky sú založené na pálenom vápne (AquaCalco® Q), hydratovanom vápne (AquaCalco® S)...

Read more
wastewater_tank_aquacalco
Produkt |

AquaCalco® W

Produkty AquaCalco® W sú produkty na báze vápna určené na bezpečnú a čistú úpravu pitnej vody. Produktový rad, ktorý pozostáva z produktov AquaCalco® QW (nehasené vápno), AquaCalco® SW (hydratované...

Read more