Onsite support team member
Služba | Čistenie spalín
Podpora činností priamo na mieste

Naši špecialisti sú vám k dispozícii, aby posúdili možné zmeny v použitých činnostiach. Tak dokážu optimalizovať celkové náklady na dodržanie predpisov a môžu vám pomôcť s odstránením konkrétneho...

Read more
tune it
Služba | Čistenie spalín
Tune-IT modul

Náš modul "Tune-IT" umožňuje zdieľanie zvolených parametrov procesu s našim dátovým centrom. Tak vás môžeme upozorniť, ak sa definované kľúčové výkonnostné indikátory (KPI) odchýlia od optimálnej...

Read more
demo trials
Služba | Čistenie spalín
Analytické a demonštračné pilotné závody

Regulácia emisií je oblasť, ktorá je v každom odvetví čoraz dôležitejšia. K dispozícii je niekoľko možností, takže nájdenie "najlepšieho" procesu pre realizáciu je čoraz zložitejšie.

Read more
product innovation
Služba | Čistenie spalín
Kvalita a inovácie

Za posledných pár desaťročí spoločnosť Carmeuse vyvinula nové produkty s novými funkciami za účelom zníženia nákladov na dosiahnutie súladu s predpismi. Maximálna kvalita je našou najvyššou prioritou...

Read more
supply chain
Služba | Železo a oceľ
Riešenia pre dodávateľský reťazec a skladovanie

Spoločnosť Carmeuse víta príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti logistiky so svojimi zákazníkmi, aby bolo možné optimalizovať procesy dodávateľského reťazca a systémy skladovania a...

Read more
store and inject
Služba | Čistenie spalín
Skladovanie a injektáž

Činidlo je najdôležitejším prvkom čistenia spalín. Veľmi dôležitým aspektom je aj skladovanie, dávkovanie, príprava a manipulácia s činidlom. Spolu môžu výrazne ovplyvniť efektivitu a jednoduchosť...

Read more