cleancalco
Produkt |

CLEANCALCO®

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov CleanCalco®, ktorý zahŕňa široké portfólio produktov a súvisiacich služieb pre bezproblémovú prevádzku vašich systémov čistenia spalín pri dodržaní...

Read more
aquacalco
Produkt |

AQUACALCO®

AquaCalco® predstavuje široký rad produktov pre všetky typy čistenia vody. Zahŕňa všetko, od úpravy pitnej vody a reguláciu tvrdosti, cez náročnú prípravu procesnej vody, až po čistenie silne...

Read more
biocalco
Produkt |

BIOCALCO®

Rad produktov BioCalco® bol vyvinutý pre základné procesy čistenia biologických tuhých látok s cieľom maximalizovať viacnásobné účinky stabilizácie, hygienizácie a zníženia zápachu vápnením.

Read more
stabicalco
Produkt |

STABICALCO®

StabiCalco® je produktový rad vápna a pojív. Bol vyvinutý za účelom úpravy, spevnenia alebo stabilizácie rôznych druhov priemyselných odpadov, priemyselných kalov a kontaminovanej pôdy za účelom...

Read more