calcitec for asphalt
Produkt |
CALCITEC® pre asfalt

Calcitec® je mletý vápenec s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Read more
hydrated lime for asphalt
Produkt |
Hasené vápno pre asfalt

Hasené vápno predstavuje multifunkčnú prísadu pre asfaltové zmesi.
Pomáha zlepšovať odolnosť voči poškodeniu vlhkosťou a odolnosť voči mrznutiu a roztápaniu, znižuje chemické starnutie bitúmenu a...

Read more
viacalco
Produkt |
VIACALCO®

ViaCalco® predstavuje veľké produktové portfólio haseného vápna a na mieru šitých vápenných pojív, ktoré sa nazývajú aj hydraulické cestné pojivá. Vo vašom regióne alebo krajine ponúkame riešenia na...

Read more