safety and technical training
Služba | Železo a oceľ
Bezpečnostné a technické školenie

Špecialisti Carmeuse sú schopní zabezpečiť odborné školenie v oblasti "overených postupov" pre bezpečné používanie vápenných produktov a produktov na báze vápna.

Read more
EAF
Služba | Železo a oceľ
EAF - Injektáž vápna

Zlepšenie bezpečnosti a pracovného prostredia pracovníkov v ktorejkoľvek oceliarni spolu s optimalizáciou nákladov a zabezpečením charakteristík svetovej úrovne pre účastníkov je na prvom mieste.

 ...

Read more
foamy slag
Služba | Železo a oceľ
Inžinierska činnosť pre spenenú trosku

V Carmeuse úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi za účelom analýzy aktuálnych postupov pri výrobe trosky. 

Read more
cost opti
Služba | Železo a oceľ
Optimalizácia procesov a nákladov

Špecialisti Carmeuse úzko spolupracujú so zákazníkmi pri hodnotení celého procesu, od zabezpečenia vápna po vsádzku do pece.

Read more
supply chain
Služba | Železo a oceľ
Riešenia pre dodávateľský reťazec a skladovanie

Spoločnosť Carmeuse víta príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti logistiky so svojimi zákazníkmi, aby bolo možné optimalizovať procesy dodávateľského reťazca a systémy skladovania a...

Read more
app technology teams
Služba | Čistenie vody a odpadu
Tím aplikačnej technológie

Spoločnosť Carmeuse vám dokáže poskytnúť spoľahlivú podporu a hlboké znalosti od momentu, kedy sa s nami stretnete. Túto podporu a znalosti ponúkame prostredníctvom našich výrobných zariadení priamo...

Read more