Pochopenie vašich potrieb

Výrobcovia betónu vždy hľadajú spoľahlivých dodávateľov kameniva a vápencových plnív. Konzistentnosť každého produktu predstavuje najvyššiu prioritu, zároveň však musia byť garantované dodávky, hlavne počas hlavnej sezóny alebo v prípade veľmi náročných projektov. Spoločnosť Carmeuse ponúka široký sortiment produktov a dokáže uspokojiť potreby zákazníkov bez ohľadu na aktuálne trendy.

Plnivá sú čoraz populárnejšie. Sú tiež čoraz dôležitejšie, keďže pomáhajú zvyšovať určité vlastnosti zmesi v betóne. Okrem toho znižujú potrebu použitia pojív, ktoré sú zvyčajne drahšie. Niektoré certifikované produkty boli uznané ako doplnkové cementové materiály, ktoré umožňujú výrobcom betónu znížiť spotrebu cementu a uhlíkovú stopu.

Riešenia pre vaše potreby

Calcitec® a PremiaCal® predstavujú mletý vápenec s vysokým obsahom vápnika, ktorý sa vyrába environmentálne šetrným spôsobom. Tieto produkty sú veľmi konzistentné v absorpcii vlhkosti, vďaka čomu umožňujú výrobu množstva produktov, od polosuchého betónu po samozhutňujúci betón. Prinášajú tiež pridanú hodnotu pre prefabrikovaný a hotový betón v čerstvom stave vďaka zvýšenej tekutosti a schopnosti čerpania vďaka konštantnej absorpcii vody produktom. Svetlá farba konečného produktu z tohto betónu je zákazníkmi veľmi cenená a umožňuje jeho použitie ako architektonického betónu.

Ostatné služby: Inžinierske stavby

Zobraziť všetky
soil treatment
Stabilizácia pôdy
construction aggregates
Asfalt