Pochopenie vašich potrieb

Malty pre murárske práce, omietanie a vytváranie podkladových vrstiev musia mať dobré vlastnosti v čerstvom aj vytvrdnutom stave. Malta je veľmi dôležitá, keďže drží tehly pohromade alebo vytvára tvarované plochy pre konštrukcie vnútorných a vonkajších stien. Spoločnosť Carmeuse ponúka pre architektov, dodávateľov a investorov riešenie SuperCalco® na báze vápna za účelom uspokojenia stavebných požiadaviek a tiež za účelom zaistenia zdravia a udržateľnosti.

Vlastníci, ktorí realizujú výstavbu a rekonštrukcie, chcú používať spoľahlivé riešenia a materiály. Tieto môžu pozitívne prispieť k splneniu funkčných a estetických požiadaviek, požiadaviek na udržateľnosť budov a tiež zvýšiť spokojnosť ľudí, ktorí v takýchto budovách žijú a pracujú.

Projektanti, architekti a inžinieri potrebujú spoľahlivý konečný produkt, ktorí spĺňa potreby vlastníkov. Ten musí spájať krátkodobé požiadavky dodávateľa, ktorý potrebuje pracovať rýchlo a hospodárne a dlhodobé požiadavky vlastníka budovy, ktorý potrebuje trvanlivú, atraktívnu a bezproblémovú stavbu.

Remeselník potrebuje ľahko spracovateľné a konzistentné produkty, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu. Spoje a podklady pre murársku maltu musia byť hneď a kompletne vyplnené a kladenie a umiestnenie jednotlivých prvkov musí byť rýchle a jednoduché. Malty, podkladové vrstvy a omietky musia mať vlastnosti, ktoré pomáhajú remeselníkom pracovať hladko, rýchlo a hospodárne, s minimálnym odpadom a konzistentnou kvalitou práce.

Riešenia pre vaše potreby

Naše produkty radu SuperCalco® (Európa), Enduria (len v Rumunsku) a Bartisan (len v Turecku) ponúkajú riešenia s haseným vápnom pre murárske práce, realizované na nových aj rekonštruovaných stavbách. Tento rad ponúka pre všetkých účastníkov daného procesu nasledujúce výhody.

Spracovateľnosť
V prípade produktu SuperCalco®, čo je pojivo s jemnou zrnitosťou a veľmi veľkou povrchovou plochou, dokáže táto zmes zadržať veľké množstvo vody. Zvyšuje tiež tekutosť zmesi, čím sa zlepšuje jej stabilita.

Kvalita práce
Hladšia a lepšie spracovateľná konzistencia mált SuperCalco® plus okamžité zachytávanie vody v malte hneď po aplikácii pomáhajú pri zaistení dobrej kvality práce. Umožňuje kompletné vyplnenie podkladov, jednoduchšie viazanie a hladkú povrchovú úpravu omietky. Konečným výsledkom je veľmi kvalitná povrchová úprava a dobrý vzhľad spojov.

Úspory nákladov
Použitie mált SuperCalco® môže byť ekonomickejšie. Vďaka kombinácii spracovateľnosti, zachytávania vody a jednoduchšieho použitia pri konzistentnejšom a presnejšom vyplnení spojov a lepšej priľnavosti vzniká zvyčajne menej odpadu. Lepšia kvalita práce tiež znižuje pravdepodobnosť potreby prepracovania alebo opráv.

Pevnosť spoja
Malty SuperCalco® majú vďaka svojmu vysokému stupňu spracovateľnosti, lepivosti a zadržiavania vody perfektnú priľnavosť a viazacie vlastnosti. Dokážu tiež vytvoriť neprerušený spoj s tehlovými povrchmi a dokážu kompletne vyplniť jeho plochu.

Prenikanie vody
Prenikanie vody do múrov a budov je spôsobené hlavne neschopnosťou stavebného systému zabrániť prieniku vlhkosti. Voda je hnacou silou ich poškodenia a môže zásadne ovplyvniť charakteristiky a životnosť mnohých prvkov v budovách. Murované steny, postavené pomocou mált SuperCalco®, majú dobrú odolnosť voči prenikaniu vody.

Trvanlivosť
Až do konca 20. storočia využívali skoro všetky murované budovy vápenné malty. Ich životnosť a dlhodobo udržateľné charakteristiky potvrdzujú nespočetné historické budovy v našich dedinách a mestách.

Vysoká ohybová pevnosť s vhodnou pevnosťou v tlaku
Praskanie je zvyčajne spôsobené nevyhovujúcou pevnosťou malty medzi prvkami, ktoré sa maltou spájajú. Mäkšie vápenné malty ponúkajú vyššiu pružnosť a pomáhajú absorbovať malé pohyby a objemové zmeny, čím sa znižuje potreba pohyblivých spojov. Malty SuperCalco® sú pružnejšie a dokážu pred praskaním absorbovať vysoký stupeň deformácie.

Environmentálne charakteristiky 
Na konci životnosti budovy malty SuperCalco® umožňujú jednoduchšie opakované použitie stavebných materiálov, čo prispieva k efektivite zdrojov.

  • Rôzne historické budovy v našich mestách ukazujú, že vápenné malty a povrchové úpravy efektívne prispievajú k dlhodobému uchovaniu ich charakteristík.
  • Vápenné malty sú vo všeobecnosti mäkšie ako tehly. To umožňuje jednoduché odstránenie malty bez poškodenia, keďže tehly, pôvodne ukladané pomocou vápennej malty, je možné vyčistiť a opäť použiť v nových stavbách.

SuperCalco® funguje ako špongia na uhlík a absorbuje oxid uhličitý z ovzdušia. Ako čas plynie, tento proces postupne zvyšuje jeho pevnosť  a zlepšuje uhlíkovú stopu budovy počas jej životnosti.

Ostatné služby: Stavebné materiály

Successful development and manufacturing of building products requires that you carefully consider every aspect that goes into your production.

Zobraziť všetky
clay bricks
Hlinené tehly
hempcrete
Hempcrete - konopný betón