Pochopenie vašich potrieb

Malty pre murárske práce, omietanie a vytváranie podkladových vrstiev musia mať dobré vlastnosti v čerstvom aj vytvrdnutom stave. Malta je veľmi dôležitá, keďže drží tehly pohromade alebo vytvára tvarované plochy pre konštrukcie vnútorných a vonkajších stien. Spoločnosť Carmeuse ponúka pre architektov, dodávateľov a investorov riešenie SuperCalco® na báze vápna za účelom uspokojenia stavebných požiadaviek a tiež za účelom zaistenia zdravia a udržateľnosti.

Vlastníci, ktorí realizujú výstavbu a rekonštrukcie, chcú používať spoľahlivé riešenia a materiály. Tieto môžu pozitívne prispieť k splneniu funkčných a estetických požiadaviek, požiadaviek na udržateľnosť budov a tiež zvýšiť spokojnosť ľudí, ktorí v takýchto budovách žijú a pracujú.

Projektanti, architekti a inžinieri potrebujú spoľahlivý konečný produkt, ktorí spĺňa potreby vlastníkov. Ten musí spájať krátkodobé požiadavky dodávateľa, ktorý potrebuje pracovať rýchlo a hospodárne a dlhodobé požiadavky vlastníka budovy, ktorý potrebuje trvanlivú, atraktívnu a bezproblémovú stavbu.

Remeselník potrebuje ľahko spracovateľné a konzistentné produkty, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu. Spoje a podklady pre murársku maltu musia byť hneď a kompletne vyplnené a kladenie a umiestnenie jednotlivých prvkov musí byť rýchle a jednoduché. Malty, podkladové vrstvy a omietky musia mať vlastnosti, ktoré pomáhajú remeselníkom pracovať hladko, rýchlo a hospodárne, s minimálnym odpadom a konzistentnou kvalitou práce.

Riešenia pre vaše potreby

Naše produkty radu SuperCalco® (Európa), Enduria (len v Rumunsku) a Bartisan (len v Turecku) ponúkajú riešenia s haseným vápnom pre murárske práce, realizované na nových aj rekonštruovaných stavbách. Tento rad ponúka pre všetkých účastníkov daného procesu nasledujúce výhody.

Spracovateľnosť
V prípade produktu SuperCalco®, čo je pojivo s jemnou zrnitosťou a veľmi veľkou povrchovou plochou, dokáže táto zmes zadržať veľké množstvo vody. Zvyšuje tiež tekutosť zmesi, čím sa zlepšuje jej stabilita.

Kvalita práce
Hladšia a lepšie spracovateľná konzistencia mált SuperCalco® plus okamžité zachytávanie vody v malte hneď po aplikácii pomáhajú pri zaistení dobrej kvality práce. Umožňuje kompletné vyplnenie podkladov, jednoduchšie viazanie a hladkú povrchovú úpravu omietky. Konečným výsledkom je veľmi kvalitná povrchová úprava a dobrý vzhľad spojov.

Úspory nákladov
Použitie mált SuperCalco® môže byť ekonomickejšie. Vďaka kombinácii spracovateľnosti, zachytávania vody a jednoduchšieho použitia pri konzistentnejšom a presnejšom vyplnení spojov a lepšej priľnavosti vzniká zvyčajne menej odpadu. Lepšia kvalita práce tiež znižuje pravdepodobnosť potreby prepracovania alebo opráv.

Pevnosť spoja
Malty SuperCalco® majú vďaka svojmu vysokému stupňu spracovateľnosti, lepivosti a zadržiavania vody perfektnú priľnavosť a viazacie vlastnosti. Dokážu tiež vytvoriť neprerušený spoj s tehlovými povrchmi a dokážu kompletne vyplniť jeho plochu.

Prenikanie vody
Prenikanie vody do múrov a budov je spôsobené hlavne neschopnosťou stavebného systému zabrániť prieniku vlhkosti. Voda je hnacou silou ich poškodenia a môže zásadne ovplyvniť charakteristiky a životnosť mnohých prvkov v budovách. Murované steny, postavené pomocou mált SuperCalco®, majú dobrú odolnosť voči prenikaniu vody.

Trvanlivosť
Až do konca 20. storočia využívali skoro všetky murované budovy vápenné malty. Ich životnosť a dlhodobo udržateľné charakteristiky potvrdzujú nespočetné historické budovy v našich dedinách a mestách.

Vysoká ohybová pevnosť s vhodnou pevnosťou v tlaku
Praskanie je zvyčajne spôsobené nevyhovujúcou pevnosťou malty medzi prvkami, ktoré sa maltou spájajú. Mäkšie vápenné malty ponúkajú vyššiu pružnosť a pomáhajú absorbovať malé pohyby a objemové zmeny, čím sa znižuje potreba pohyblivých spojov. Malty SuperCalco® sú pružnejšie a dokážu pred praskaním absorbovať vysoký stupeň deformácie.

Environmentálne charakteristiky 
Na konci životnosti budovy malty SuperCalco® umožňujú jednoduchšie opakované použitie stavebných materiálov, čo prispieva k efektivite zdrojov.

  • Rôzne historické budovy v našich mestách ukazujú, že vápenné malty a povrchové úpravy efektívne prispievajú k dlhodobému uchovaniu ich charakteristík.
  • Vápenné malty sú vo všeobecnosti mäkšie ako tehly. To umožňuje jednoduché odstránenie malty bez poškodenia, keďže tehly, pôvodne ukladané pomocou vápennej malty, je možné vyčistiť a opäť použiť v nových stavbách.

SuperCalco® funguje ako špongia na uhlík a absorbuje oxid uhličitý z ovzdušia. Ako čas plynie, tento proces postupne zvyšuje jeho pevnosť  a zlepšuje uhlíkovú stopu budovy počas jej životnosti.

Ostatné služby: Stavebné materiály

Successful development and manufacturing of building products requires that you carefully consider every aspect that goes into your production.

Zobraziť všetky
clay bricks
Hlinené tehly
sand lime bricks
Vápennopieskové tehly