Pochopenie vašich potrieb

Mnohé stavebné materiály potrebujú minimálnu hmotnosť, aby odolali vplyvom prostredia a klímy počas svojej životnosti trvajúcej desiatky rokov. Platí to najmä pre bitúmenové strešné riešenia.

Riešenia pre vaše potreby

Asfaltové strešné krytiny a šindle potrebujú po položení na ploché a šikmé strechy záťaž, aby zostali na svojom mieste. Čím drsnejšie sú vonkajšie klimatické podmienky, tým hrubšie musia byť bitúmenové fólie a šindle, aby odolali týmto drsným podmienkam.

Ostatné služby: Stavebné materiály

Úspešný vývoj a výroba stavebných výrobkov si vyžaduje, aby ste starostlivo zvážili každý aspekt, ktorý vstupuje do vašej výroby.

Zobraziť všetky
precast concrete
Prefabrikovaný betón
clay bricks
Hlinené tehly