Pochopenie vašich potrieb

Z dôvodu rastúceho dopytu po oceľových produktov vysokej kvality existuje aj dopyt po nižšej úrovni nečistôt (ako sú fosfor a síra) v procese výroby ocele. Injektáž vápna do konvertora BOF pomáha dosiahnuť takéto prísnejšie požiadavky. Spoločnosť Carmeuse a jej technologickí partneri vyvinuli injektáž vápna do BOF. Tá pomáha odfosforeniu, čo vedie k výraznému kladnému vplyvu na čistotu ocele, produktivitu a tiež k nižším nákladom.

Ako je možné zredukovať opakované fúkanie, spôsobené fosforom v konvertore BOF?
Ako je možné zlepšiť odfosforenie, aby sme dosiahli čistejšiu oceľ?
 

Riešenia pre vaše potreby

  • Pridávanie taviacich činidiel do nestálej roztavenej ocele s optimalizovaným načasovaním.
  • Zníženie obsahu fosforu optimalizáciou oxidačného prostredia v peci, čoho výsledkom je vysokokvalitná oceľ.
  • Presnejšia injektáž vápna zaisťuje optimálnu alternatívu k tradičným postupom pridávania kusového vápna, ktoré sa vždy zložito regulovalo.

Aj keď boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky injektážou vápna do BOF, spoločnosť Carmeuse a jej strategickí partneri sa vždy snažia o ďalší rozvoj tejto technológie za účelom dosiahnutia optimálnych charakteristík. Tento vývoj zahŕňa:

  • Hutnícke prínosy vďaka zlepšenej rozpustnosti vápna, konzistentne kvalitnejšej troske a zlepšenému odfosforeniu.
  • Prínosy procesu zahŕňajú zníženú kašovitosť, elimináciu opakovaného fúkania, spôsobeného fosforom, 100% využitie injektovaného vápna a potenciálne zlepšenie životnosti žiaruvzdornej výmurovky.
  • Environmentálne a bezpečnostné prínosy vďaka čistejším pracovným podmienkam.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
laddle_furnance
Panvová hutnícka pec
aod
Argónovo-kyslíkový dekarbonizačný (AOD)...