Pochopenie vašich potrieb

PCC (vyzrážaný uhličitan vápenatý) je biely prášok v špecifickej kryštalickej forme so špecifickou veľkosťou, ktorý sa vyrába pomocou reakcie vápenného mlieka s oxidom uhličitým. Vápenné mlieko sa zvyčajne vyrába hasením vápna. Veľkosť častíc haseného vápna je kľúčovým parametrom pre vyzrážanie uhličitanu vápenatého.

Rovnomerný proces precipitácie umožňuje dobrú kontrolu nad kryštalizáciou a veľkosťou častíc v MOL. Preto je reaktivita vápna kľúčom k dosiahnutiu požadovanej veľkosti častíc a tvaru PCC, ako aj stability procesu.

Bielosť a jasnosť PCC je veľmi dôležitá, hlavne pre výrobu kancelárskeho (bieleho) papiera. Tu je veľmi dôležitá dobrá kontrola úrovne nečistôt , hlavne oxidu železitého a oxidu manganičitého.

Iné zložky, ako silikát a oxid hlinitý, sa pokladajú pre konečný PCC za znečisťujúcu látku, keďže ovplyvňujú vlastnosti PCC.

Riešenia pre vaše potreby

Spoločnosť Carmeuse zabezpečuje pre výrobcov PCC nehasené vápno s vysokou čistotou (rôzna kusová veľkosť) s konzistentnou a zodpovedajúcou kvalitou a reaktivitou.