Pochopenie vašich potrieb

Pri výrobe vápenných zmesí sa vápenné produkty používajú hlavne ako zdroj vápnika pre výrobu rôznych chemikálií. Medzi ne patria chlórové vápno, fosforečnan vápenatý, chlorid vápenatý, vápnikové mydlá, laktát vápenatý, dusičnan vápenatý, citrát vápenatý a množstvo iných. Tieto chemikálie sa využívajú v rôznych odvetviach, ako napríklad hnojivá, plasty, potravinárstvo, atď.

Aj v chemickom priemysle je vápno nevyhnutné pre produkciu alkénoxidov, trichlóretylénu pre odmastenie, hydroxidu horečnatého pre žiaromateriál, olejových aditív pre lubrikanty a mazivá, atď.

Vápenné produkty zabezpečujú elementárny vápnik, ktorý bude súčasťou finálnej chemickej zmesi. Vlastnosť vápna bude mať priamy vplyv na reakčný proces a na kvalitu finálneho produktu.

Toto je obzvlášť pravda, pretože obsah vápnika, ktorý je k dispozícii pre reakciu musí byť čo najvyšší, aby sa získala maximálna výťažnosť z vápna. Jej čistota je tiež kľúčom garancie kvality finálneho produktu. 

Riešenia pre vaše potreby

Pre tento trh spoločnosť Carmeuse dodáva špecifický typ nehaseného vápna, haseného vápna a vápenca s vysokým obsahom Ca, vysokou čistotou a dostatočnou reaktivitou.