Pochopenie vašich potrieb

Vápno a dolomitické vápno sú ekonomicky najpriaznivejšie a environmentálne najviac šetrné tavidlá. Okrem toho, že fungujú ako protilátky proti nečistotám, pomáhajú tiež vyčistiť oceľ a chrániť žiaromateriál. Mäkko pálené vápno, ktoré má veľký merný povrch a dobrú reaktivitu, podporuje odfosforenie a odsírenie. Vápno s vyššou kvalitou podporuje nižšiu spotrebu vápna a zvýšenie produktivity v prevádzke tavenia ocele.

Aký je vplyv kvality vápna na produktivitu ocele a náklady?
Ako je možné zlepšiť čas medzi odpichmi (TTT) a produktivitu BOF/EAF?
Ako je možné zlepšiť odfosforenie v BOF a ako je možné vyrobiť čistú oceľ?
 

Riešenia pre vaše potreby

  • Spoločnosť Carmeuse dodáva kvalitné produkty, ktoré majú konzistentné vlastnosti a pomáhajú výrobcom ocele prekonávať tieto výzvy a zamerať sa na produkciu čistejšej ocele.
  • Naše produkty zahŕňajú granulované (kusové) vápno a dolomitické vápno pre priamu vsádzku pomocou pásových dopravníkov alebo zásobníkov šrotu, mleté vápno s lepším prúdením pre injektáž cez trysky v procese QBOP alebo KOBM a špeciálne vápno a dolomitické vápno pre injektáž do EAF dávkovaním zo stropu alebo injektážou cez bočnú stenu.
  • Moderný priemysel vyžaduje ľahšiu, nákladovo efektívnu a pevnejšiu oceľ s najvyššou možnou chemickou čistotou. Naše vápno pomáha zákazníkom dosiahnuť vysokokvalitnú oceľ jej čistením od rôznych nečistôt, ako sú síra a fosfor.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
sinter
Aglomeračný závod
Electric Arc Furnace
Elektrická oblúková pec (EAF)