Pochopenie vašich potrieb

Veľké stavebné projekty kladú veľké výzvy na každého dodávateľa v súvislosti so zabezpečením včasných dodávok primárnych surovín pre zariadenia na výrobu hotového betónu a asfaltu na stavenisku, ako aj dodávok kameniva pre podkladové konštrukcie vozoviek.

Riešenia pre vaše potreby

Naše vápencové lomy sú často rozsiahle. Preto dokážu zaistiť značné dodávky kameniva pre hydraulicky viazané a neviazané zmesi, potrebné pre základný materiál, ako aj malé frakcie kameniva pre zásobovanie zariadení na výrobu hotového betónu a asfaltu priamo na stavenisku.

Ostatné služby: Inžinierske stavby

Zobraziť všetky
precast concrete
Prefabrikovaný betón
soil treatment
Stabilizácia pôdy