Pochopenie vašich potrieb

Jemné pôdy s nízkou únosnosťou sú pre geoinžinierov a projektantov často veľkým problémom. Keď sa ViaCalco® primieša do jemnej pôdy, nevhodné miesto sa môže zmeniť na pevnú pracovnú plochu. Takto sa vytvorí podklad pre ďalšiu výstavbu všetkých typov podkladov, krycích vrstiev a podsypov pre diaľnice, železnice, cesty, priemyselné plochy, letiská a tiež pre iné zemné práce, súvisiace so stavebnými projektmi. 

Vlhká, slabá a jemne zrnitá pôda môže predstavovať na mnohých staveniskách veľký problém. Blatisté stavenisko prispieva k zložitým pracovným podmienkam, napríklad sťažený prístup pre dopravné vozidlá na stavbu. Takéto stavenisko tiež spôsobuje, že je ťažšie dosiahnuť požiadavky, týkajúce sa zhutnenia, ktoré stanovili stavební inžinieri a geotechnici projektu. Vlhká a slabo zhutnená pôda spôsobuje slabú nosnosť spevnenej plochy a násypu/výplne. Strata času na stavenisku znamená stratu peňazí.
 

Riešenia pre vaše potreby

ViaCalco® dokáže okamžite vysušiť pôdu, ktorá obsahuje jemný íl. Zlepšuje tiež pracovné podmienky počas výstavby, a to vďaka flokulačnému účinku vápna a ílu. Predbežné geotechnické štúdie dokážu dokonca optimalizovať opätovné využitie pôdy, čoho výsledkom sú dlhodobé zlepšenia.  Pridanie produktu ViaCalco® môže zabezpečiť tri hlavné zlepšenia pôdy:

  • Sušenie pôdy - zníženie obsahu vlhkosti v pôde.
  • Modifikácia pôdy - zníženie plasticity pôdy, čo napomáha zhutneniu a zvýšeniu počiatočnej pevnosti.
  • Stabilizácia pôdy - zvýšenie dlhodobej pevnosti, zníženie potenciálu zvyšovania objemu a odolnosť voči zamŕzaniu a roztápaniu.

ŠETRÍ ČAS A PENIAZE
Pôda, ošetrená produktom ViaCalco®, dokáže ponúknuť pre stavebný projekt množstvo ekonomických výhod.

  • Nižšie náklady, ako pri iných možnostiach rekultivácie pôdy, hlavne v porovnaní s procesom "odstránenia a nahradenia", kedy sa používa podkladová vrstva z kameniva a geosyntetické materiály.
  • Rýchlo zlepšuje únosnosť pôdy na stavenisku, vďaka čomu umožňuje dodanie stavebných materiálov a zabezpečenie pevného pracovného podkladu pre iné stavebné činnosti. Čas sú peniaze - vápno pomáha pri dodržaní harmonogramu prác.
  • Znižuje náklady na spevnené plochy, keďže pôda, stabilizovaná produktom ViaCalco®, má dlhodobú pevnosť, ktorú je možné zohľadniť v návrhu spevnenej plochy, keďže sa integruje do podkladových a krycích vrstiev.

Ostatné služby: Inžinierske stavby

Zobraziť všetky
construction aggregates
Asfalt
precast concrete
Prefabrikovaný betón