Pochopenie vašich potrieb

Koncentrácia kovov v neželezných rudách sa znižuje už desaťročia. Vo väčšine prípadov to znemožňuje priamu extrakciu kovov z rudy. Rudy musia byť obohatené alebo spracované na koncentrát a tento koncentrát sa ďalej používa pre extrakciu kovov.  Penová flotácia je najbežnejším spôsobom obohacovania neželezných rúd. Flotácia je fyzikálny proces, ktorý si vyžaduje špeciálnu kombináciu niekoľkých chemikálií. Jej účinnosť je ovplyvnená správnou voľbou chemikálií a ich kvalitou.
 

Riešenia pre vaše potreby

Vápno je kľúčovou chemikáliou, ktorá sa používa pri flotácii rudy a má niekoľko funkcií:

  • Úprava pH v kombinácii s inými chemikáliami.
  • Depresant, ktorý separuje pyrit vo flotácii medenej rudy.
  • Depresant v selektívnej flotácii niklovosírnatých rúd.

Vápno sa najčastejšie používa v tekutej forme (vápenné mlieko), ktoré sa vyrába priamo na mieste pomocou zariadení na vápnenie. Pre efektivitu procesu flotácie sú životne dôležité kvalita vápna a overené prevádzkové postupy v zariadeniach na výrobu vápenného mlieka.

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov AQUACALCO, určený špeciálne pre flotáciu rudy a hydrometalurgické procesy. Tento špeciálny rad tiež zahŕňa hotové vápenné mlieko v rôznych koncentráciách. 

  • AquaCalco® Q
  • AquaCalco® S
  • AquaCalco® M

Ostatné služby: Neželezné kovy a ťažba

Zobraziť všetky
pyrometallurgy
Pyrometalurgia
hydrometallurgy
Hydrometalurgia