Kľúčové úvahy

 • TerraCalco® 95 je najrýchlejší a najúčinnejší produkt na zvýšenie pH pôdy. Ak je pH vašej pôdy pod ideálnou úrovňou 6,8 až 7,2, môžete použiť TerraCalco® 95, aby ste dosiahli výrazne vyššiu úrodnosť a lepšiu mieru využitia NPK hnojív na vašom poli.
 • Aby sme vám pomohli pochopiť skutočné potreby vašej pôdy, môžeme zabezpečiť odber vzoriek pôdy a poradenskú službu - TerraService. Zistíme súčasný stav vašej pôdy a navrhneme najlepšie kroky na dosiahnutie najvyššej možnej úrody akejkoľvek plodiny, ktorú chcete pestovať.
 • Pridaním TerraCalco® 95 sa veľmi výrazne zlepší štruktúra zhutnenej pôdy. To zaisťuje značne lepšie vodné hospodárstvo v pôde a zároveň, aby zásoby vody v pôde boli koreňom plodín lepšie prístupné.
 • Pôda, ktorá bola vylepšená pomocou TerraCalco® 95, poskytne ideálne prostredie pre väčšinu užitočných baktérií a plesní. Korene vašich plodín preto vo vašej biologicky zdravej pôde rastú, čo vedie k silnejším rastlinám a lepšej úrode.
   

Výhody

 • Vysokokvalitný materiál pre úpravu pH pôdy (v súlade s EU 2003/2003).
 • Hodnota neutralizácie až 98.
 • Veľkosť: 2-8 mm, môže sa aplikovať pomocou rozmetača hnojív.
 • Rýchlo rozpustný vo vode.
 • Dodáva sa v jednotonových alebo 700-kilogramových Big Bag vreciach.