Kľúčové úvahy

TerraCalco® 55 sa tradične používa na zvýšenie pH pôdy. Tento materiál je mletý vápenec, ktorý je dobrým zdrojom vápnika pre rastliny, ak je taký jemný ako náš produkt. Granulometria produktu TerraCalco® 55 je 0 až 200 mikrónov. Tento typ produktu je rozpustný iba v kyselinách, ako napríklad kyselina citrónová z koreňov rastlín, a preto je jemnosť veľmi dôležitou vlastnosťou nášho produktu.

Ak chcete tento produkt použiť na poli, musíte na manipuláciu s jemným materiálom použiť Terragátor alebo špeciálny krytý rozmetač.

Neutralizačná hodnota tohto produktu je 55. Pri porovnaní s TerraCalco® 95, musíte na rozmetanie použiť dvojnásobné množstvo tohto produktu a počítať s dlhšou dobou pôsobenia.

 

 

Výhody

  • Vysoký obsah uhličitanu vápenatého, s najvhodnejšou granulometriou pre zlepšenie pH pôdy.
  • Neutralizačná hodnota 55, vďaka vysokej čistote TerraCalco® 55.
  • Dodáva sa v sypkom stave.