Kľúčové úvahy

Tieto produkty majú zásadný význam pre zlepšenie celkového stavu pôdy zvýšením jej pH na vyhovujúcu úroveň a zaistením dlhodobého zachovania jej vlastností.

TerraCalco® je zdroj vápnika, ktorý je po dusíku, draslíku a fosfore jedným z najdôležitejších prvkov pre tvorbu štruktúry pôdy.
 

Výhody

Produkty TerraCalco® vo všeobecnosti zlepšujú vlastnosti pôdy reguláciou jej pH. To zlepšuje schopnosť výmeny katiónov a tiež štruktúru pôdy.

TerraCalco® zvyšuje zásaditosť pôdy. Vyššie pH pomáha:

 • Zvyšovať množstvo organických a prírodných hnojív, ktoré je možné zabezpečiť pre polia, zeleninu, vinohrady, atď., čo vedie k lepšej úrode.
 • Zlepšovať štruktúru pôdy, vďaka čomu zvyšuje potenciálnu produkciu.
 • Vyhnúť sa toxickému oxidu hlinitému a podieľať sa na lepšom vývoji plodín.

Spoločnosť Carmeuse ponúka široký sortiment produktov TerraCalco® pre zlepšovanie a udržiavanie dobrého stavu pôdy:

 • Ideálne pH pre úrodu je od 6,8 do 7,2.
 • Nižšie hraničné pH prináša riziko toxicity oxidom hlinitým (<5,2) a vysokú štrukturálnu nestabilitu, ktorá môže ničiť plodiny, čo vedie k veľmi nízkej úrode.
 • Pravidelné používanie TerraCalco® umožňuje uchovávanie dobrých charakteristík poľa.

Výhody TerraCalco®:

 • Zlepšuje štruktúru pôdy.
 • Optimalizuje potenciál pôdy.
 • Zvyšuje účinok hnojív.
 • Podporuje biologickú aktivitu.
 • Zvyšuje organické látky v pôde.
 • Chráni rastliny.

Variácia tohto produktu

TERRACALCO® 95

Najrýchlejšie riešenie pre úpravu pH pôdy, s najvyšším obsahom vápnika, je granulovaný, a je aplikovateľný bežnými rozmetačmi hnojív.

 

TERRACALCO® 55

Jemný práškový materiál, tradičné riešenie, nižší obsah vápnika a oneskorené pôsobenie.