Skladovanie, dávkovanie a príprava činidla ako aj manipulácia s ním sú kľúčové pre udržanie účinnosti odstraňovania zariadení na čistenie spalín.  Spolu majú veľký vplyv na spotrebu činidla a jednoduchosť používania zariadenia na čistenie spalín.

Spoločnosť Carmeuse má 160 rokov skúseností so skladovaním, dávkovaním a premenou produktov na báze vápnika ako aj s ich manipuláciou. Veľmi radi sa o ne podelíme s našimi zákazníkmi, takže dokážu budovať "najmodernejšie" zariadenia na prípravu, skladovanie a dávkovanie činidla a na manipuláciu s ním.

Náš príspevok môže mať rôznu formu, napríklad:

  • Technická podpora počas návrhu, modernizácie, atď., aby sa zabránilo nesprávnemu návrhu a poruchám.
  • Prenájom dočasných mobilných zariadení, inštalovaných priamo na mieste.
  • Návrh, výstavba, vlastnenie, prevádzkovanie resp. údržba skladovania, prípravy, manipulácie s činidlom a návrh zariadení pre vaše čistenie spalín.
  • Optimalizácia existujúcich zariadení pre hladší priebeh činností na čistenie spalín.

V spojení s našim modulom "Tune-IT" môže byť riadenie zásob vášho činidla na čistenie spalín vykonávané kompletne Carmeuse. To vám zabezpečí garanciu plnej dostupnosti činidla bez akýchkoľvek starostí. 

Mohlo by vás zaujímať