Kľúčové úvahy

Spoločnosť Carmeuse ponúka široký sortiment produktov z nehaseného vápna. Tieto produkty poskytujú vysoko kvalitné, nákladovo efektívne a environmentálne šetrné vlastnosti a prínosy pre rôzne priemyselné použitie. 

Výhody

V zmesiach AAC sa používa špeciálne nehasené vápno, aby sa maximalizovala efektivita každej prevádzky. Toto vápno pení po reakcii s hliníkovým práškom a vodou a výsledkom je izolačný nízkouhlíkový materiál pre výstavbu múrov.