Kľúčové úvahy

Kvôli stále prísnejším predpisom na úrovni EÚ a na štátnej alebo regionálnej úrovni musia dnes priemyselné podniky v mnohých odvetviach čistiť emisie z komínov pomocou inštalácie systémov na čistenie spalín. Výzvou pre prevádzkovateľov je tieto systémy čo najviac zefektívniť, čo si vyžaduje použitie činidiel na báze vápna a vápenca, ktoré sú ľahko dostupné a zodpovedajú konštrukčných špecifikáciám.

Riešenie CleanCalco® od spoločnosti Carmeuse je navrhnuté tak, aby zabezpečilo túto zhodu pomocou širokého portfólia produktov a služieb, šitých na mieru každému zariadeniu na čistenie spalín. Náš tím podpory pomôže prevádzkovateľom pri správnom výbere, od najjednoduchšieho prípadu až po najzložitejšiu situáciu. Pomôže vám tiež s tým, aby sa zaistila jednoduchá a hladká prevádzka zariadenia na čistenie spalín a zabezpečila sa potrebná zhoda s predpismi a optimalizácia prevádzkových nákladov.

Výhody

Rad produktov CleanCalco® vám umožní:

  • Zabezpečiť vhodnosť pre každé na mieru šité zariadenie na čistenie spalín.
  • Jednoduché a hladké prevádzkovanie zariadenia na čistenie spalín. 
  • Splniť legislatívne požiadavky pre emisie spalín.
  • Sústrediť sa na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť a nie na emisie z komínov. 

Variácia tohto produktu

cleancalco depurcal
Produkt |

CLEANCALCO® DEPURCAL

CleanCalco® Depurcal bol navrhnutý na vstrekovanie pri vysokej teplote, aby reagoval so znečisťujúcimi látkami za optimalizovaných podmienok. Tento produkt umožňuje predbežnú úpravu a znižuje...

Read more
cleancalco HPV
Produkt |

CLEANCALCO® HPV

CleanCalco® HPV predstavuje nami navrhnuté hasené vápno s vysokou a optimalizovanou pórovitosťou a vysokým merným povrchom. Tieto charakteristiky zabezpečia zvýšené množstvo aktívnych miest pre...

Read more
cleancalco FGC
Produkt |

CLEANCALCO® FGC

CleanCalco® FGC je naše optimalizované hasené vápno pre (polo)suché čistenie spalín, u ktorého bol optimalizovaný merný povrch.
(Polo)suchý proces čistenia spalín sa používa bežne. Je možné...

Read more
cleancalco FGC AC
Produkt |

CLEANCALCO® FGC - AC

CleanCalco® FGC-AC je špeciálny prípravok na redukciu kyslých a mikroznečisťujúcich látok. Toto hasené vápno obsahuje aj určité množstvo aktívneho uhlia, aby bolo možné ponúknuť globálne riešenie...

Read more
cleancalco FGC
Produkt |

CLEANCALCO® SD

CleanCalco® SD je náš produkt z haseného vápna, špeciálne vyvinutý na výrobu suspenzného vápenného mlieka s vysokou čistotou, reaktivitou a vyhovujúcim rozložením veľkosti častíc.

Read more
cleancalco FGC AC
Produkt |

CLEANCALCO® CDS

CleanCalco® CDS je naše špeciálne nehasené vápno, určené pre proces hasenia priamo na mieste. Vlastnosti tohto nehaseného vápna umožňujú výrobu haseného vápna so stálymi vlastnosťami, ktoré zabezpečí...

Read more