Kľúčové úvahy

Rad AquaCalco® je určený pre všetky mokré procesy ťažby, spracovania rudy a kovohutníctva. Tie zahŕňajú obohacovanie rudy penovou flotáciou, hydrometalurgické procesy ťažby kovov alebo odstraňovanie nečistôt z procesov a všetky podporné chemické procesy. Výrobky AquaCalco® sa tiež používajú na čistenie odpadových vôd z ťažby kovov a na neutralizáciu kyslej odpadovej vody z baní.

Výhody

Nehasené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnosťami sa dodáva pre potreby flotácie rudy a hydrometalurgické procesy, ako aj pre čistenie priemyselnej vody a kyslej odpadovej vody z baní. Vysoko reaktívne nehasené vápno s nízkym obsahom zvyškov hasenia je najvhodnejším produktom pre moderné zariadenia na hasenie vápenného mlieka. Jemné hasené vápno s nízkym obsahom brúsnych látok je alternatívou k haseniu nehaseného vápna.