Kľúčové úvahy

Rad produktov AquaCalco® bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AquaCalco® v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia.

Výhody

AquaCalco® MW je značkové vápenné mlieko, určené pre distribúciu vo forme hotového produktu. Jeho rovnomerné rozloženie veľkosti častíc zabezpečuje bezpečné charakteristiky pre procesy a jeho vysoká viskozita zaručuje jednoduchú manipuláciu. Tento produkt je k dispozícii v rôznych kombináciách.