Kľúčové úvahy

Rad AquaCalco® je určený pre všetky mokré procesy ťažby, spracovania rudy a kovohutníctva. Tie zahŕňajú obohacovanie rudy penovou flotáciou, hydrometalurgické procesy ťažby kovov alebo odstraňovanie nečistôt z procesov a všetky podporné chemické procesy. Výrobky AquaCalco® sa tiež používajú na čistenie odpadových vôd z ťažby kovov a na neutralizáciu kyslej odpadovej vody z baní.

Výhody

Rad hotových vápenných mliek AquaCalco® M od spoločnosti Carmeuse je špeciálny produkt pre malé a stredné zariadenia v ťažobnom a hutníckom priemysle, vrátane čistenia odpadovej vody a neutralizácie kyslej odpadovej vody z baní. Tento produkt, ktorý ponúka dobrú schopnosť čerpania a nízku rýchlosť usadzovania, je možné dodať s koncentráciou až do 50% sušiny, čo je to najlepšia možná voľba vo svojej triede.