Pochopenie vašich potrieb

Spoločnosť Carmeuse zabezpečuje riešenia pre výrobcov ocele prostredníctvom dodávky produktov na báze vysokokvalitného vápna, ktoré pomáhajú vyrovnávať trvalé zhoršovanie kvality železnej rudy. Vápenec a vápno pomáha odstrániť nečistoty a zlepšuje fyzikálne a chemické vlastnosti peliet pre vysoké pece aj pre použitie v priamej redukcii.

Ako môžeme pomôcť s vyrovnávaním trvalého zhoršovania kvality železnej rudy?

Riešenia pre vaše potreby

  • Využitie peliet vo vysokých peciach zvyšuje produktivitu, životnosť žiaromateriálov a prevádzkovú spoľahlivosť pri znížení spotreby paliva a obsahu kremíka v tavenine.
  • Pridaním vápna sa zlepšuje redukcia a pevnosť vďaka tvorbe kalcium feritovej fázy a stabilizácii spinelu.
  • Pred redukciou sa vápno nalepí na vonkajšiu plochu oxidovej pelety a pokryje kovové vlákna (fúzy), čo pomáha minimalizovať zhlukovanie.
  • Hasené vápno sa používa ako pojivo pre pelety, vápno pomáha znižovať náklady, zlepšuje pevnosť v tlaku a chemické vlastnosti peliet.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
aod
Argónovo-kyslíkový dekarbonizačný (AOD)...
Electric Arc Furnace
Elektrická oblúková pec (EAF)