Pochopenie vašich potrieb

Odpadové hospodárstvo je v súčasnosti prioritou pre úplne každého. Každý sa musí dnes zameriavať na zníženie, opätovné použitie a recykláciu nášho odpadu. Napriek tomu je najlepším riešením rekuperácia energie zo zvyšnej časti odpadu. Dôvodom je, že táto časť je udržateľnou časťou reťazca odpadového hospodárstva, ktorá umožňuje vyrábať cennú a obnoviteľnú energiu. Tento sektor patrí medzi najčistejšie v Európe vďaka znižovaniu emisií znečisťujúcich látok z prevádzok, ktoré premieňajú odpad na energiu, ktoré spĺňa aj najprísnejšie regulácie vo svete.

Operátori prevádzok musia čeliť dodatočným nákladom, ktoré sú dôsledkom potreby dodržiavania prísnych emisných limitov a nedostávajú za to žiadne kompenzácie. Systémy regulácie emisií musia zabezpečiť vysokú účinnosť čistenia odplynov pri absolútnej spoľahlivosť. Redundancia dokáže zvýšiť spoľahlivosť systému, ale tiež výrazne zvyšuje náklady na dosiahnutie zhody. Výber procesu čistenia spalín ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na ďalšiu prevádzku systému. Jeden z takýchto vplyvov vychádza zo špecifikácie činidiel, vrátane ich dostupnosti a ceny.

Riešenia pre vaše potreby

Odborníci Carmeuse vám pomôžu vybrať pre vaše potreby najlepšie riešenie, berúc do úvahy všetky náklady, spojené s vašim projektom čistenia spalín. Môžu vám tiež odporučiť špeciálne riešenia v závislosti od lokálnych podmienok. Klasické činidlo, a hlavne sorbenty a súvisiace služby, ktoré sú súčasťou našich riešení:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Okrem kvalitného produktu naše služby zahŕňajú:

 • Vyhodnotenie a demonštračnú skúšku
 • Podporu činností priamo na mieste
 • Tune-IT modul
 • Skladovanie a injektáž
 • Kvalitu a inovácie
 • Služby a dodávky zákazníkom

Ostatné služby: Čistenie spalín

Zobraziť všetky
Inside bottom of smoke stack
Zariadenia a kotly
FGC industrial app
Priemyselné aplikácie