Pochopenie vašich potrieb

Výrobky na báze vápnika sú kľúčovou zložkou pri výrobe gumy a plastov. Kvalita a konzistencia vašich surovín ovplyvňujú výrobu týchto výrobkov. Vlastnosti a čistota vašich výrobkov majú významný vplyv na vašu ziskovosť.

Môže byť tiež potrebné časom aktualizovať alebo vymeniť vybavenie a zodpovedajúce procesy z dôvodu vývoja technológie alebo bežného opotrebenia.

Riešenia pre vaše potreby

Naše materiály na báze vápna sú vašou ideálnou voľbou vápnika pre vaše výrobné procesy na PVC a gumy, aby ste dosiahli vysoko výkonné výrobky pri zachovaní súladu s požiadavkami na životné prostredie.