Pochopenie vašich potrieb

Zušľachťovanie v panvovej hutníckej peci je posledná a najdôležitejšia fáza procesu tavenia ocele. Táto fáza dáva výrobcovi ocele poslednú šancu zušľachtiť trosku a upraviť chemické zloženie a teplotu ocele. Nesmie dochádzať k žiadnym kompromisom pri výbere tavidiel, aby sa zaistila najvyššia možná kvalita.

Ako je možné dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v poslednej fáze procesu tavenia ocele?

Riešenia pre vaše potreby

  • Vápno odstraňuje makronečistoty v primárnych hutníckych procesoch, čím sa umožňuje záverečná fáza zušľachtenia. V tomto bode sa pridávajú legujúce prvky za účelom ukončenia výroby ocele a jej prípravy na odlievanie a tvarovanie.
  • Vápno od Carmeuse spĺňa chemické a fyzikálne charakteristiky, vyžadované v tejto finálnej fáze zušľachtenia. Aditíva je potrebné starostlivo vybrať a pridávať, aby sa odstránili pôvodné inklúzie a externé nečistoty sa udržiavali mimo.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
Electric Arc Furnace
Elektrická oblúková pec (EAF)
iron ore
Príprava železnej rudy