Pochopenie vašich potrieb

Pre farmy môže byť náročné dosiahnuť ciele v oblasti zvyšovania úrody kvôli prirodzenej a umelej kyslosti pôdy v mnohých oblastiach. Aby bolo možné tejto výzve čeliť a dosiahnuť prijateľné výnosy, farmári niekedy používajú nadmerné množstvo NPK (dusík, fosfor a draslík) hnojív. To postupne vedie k zvyšovaniu okyslenia pôdy, čo má negatívny dopad na poľnohospodársku produkciu. Za účelom riešenia tohto problému sme vyvinuli TerraCalco®.

PREČO SA PÔDA STÁVA ČORAZ KYSLEJŠOU?

 • Okrem prirodzenej kyslosti pôdy spôsobujú okyslenie pôdy hnojivá.
 • Prítok organických odpadových vôd, ktoré obsahujú amoniakálny dusík.
 • Lúhovanie nitrátom.
 • Biologická činnosť a mineralizácia uhlíka.
 • Okyslenie v okolí rizosféry, hlavne pri úrodách strukovín.
 • Znečistenie z dôvodu kyslých dažďov (priemysel alebo elektrárne, autá, atď.) alebo vypúšťanie kyslej vody.
 • Strata nitrátov kvôli prchavosti.

VPLYV KYSLOSTI NA ÚRODU

 • Pod hodnotou pH 6,8 - 7,2 sú celkové podmienky pôdy nevhodné pre väčšinu plodín, čo má za následok nižšie výnosy v porovnaní s potenciálom pôdy s vhodnou hodnotou pH.
 • Pri pH nižšom ako 5,5 uvoľňovanie hliníka, mangánu, železa a ťažkých kovov spôsobuje toxicitu.
 • Vstrebávanie živín plodinami sa s nižším pH znižuje. Pri nízkom pH je obmedzená úrodnosť pôdy. Pri pH 5,5 je len tretina vstupov využitá pre plodiny. Kyslosť môže viesť k strate 120kg/ha dusičnanu amónneho pri úrode pšenice, ktorá prijme 170 jednotiek dusíka!
 • Okyslenie spôsobuje extrakciu vápnika, čo znižuje štrukturálnu stabilitu pôdy.
 • Znížená kapacita zadržiavania vlhkosti u pôdy a zvýšený dopad období sucha na úrodu.
 • Nižšia diverzita rastlín a nižšie výťažky produkcie v prípade pastvín, čo má za následok nižšiu kvalitu a nižšie množstvo krmiva pre dobytok. 

Riešenia pre vaše potreby

TerraCalco® ZVYŠUJE ZÁSADITOSŤ PÔDY
Vyššie pH pomáha:

 • Zvyšovať množstvo organických a prírodných hnojív, ktoré sú k dispozícii pre polia, zeleninu, vinohrady, atď., čo vedie k lepšej úrode.
 • Zlepšuje štruktúru pôdy, vďaka čomu zvyšuje potenciálnu produkciu.

CARMEUSE PONÚKA ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTOV TerraCalco® PRE ZLEPŠOVANIE PÔDY A UDRŽIAVANIE JEJ DOBRÉHO STAVU
Niektoré oblasti majú veľmi kyslú pôdu, ktorú je možné upraviť, aby sa zaistilo efektívne hospodárenie. Prísada pre takúto údržbu sa však vo všeobecnosti vyžaduje vo väčšine oblastí.

 • Ideálne pH pre úrodu je od 6,8 do 7,2.
 • Spodný limit sa nazýva tiež objektívne pH, pod úrovňou ktorého existuje riziko toxicity z oxidu hlinitého (<5,5) a značnej štrukturálnej nestability, ktorá môže zničiť jarnú aj zimnú úrodu.
 • Pravidelné používanie TerraCalco® umožňuje udržiavanie dobrej výkonnosti polí.

TRI HLAVNÉ ÚČINKY POUŽITIA TERRACALCO® NA PÔDU

1. CHEMICKÝ ÚČINOK TerraCalco®: VYVAŽUJE KYSLOSŤ PÔDY
Ochrana rastlín

 • TerraCalco® zvyšuje pH na optimálnu úroveň, čo má kladný účinok na množstvo dusíka uvoľňovaného z pôdy. Chráni tiež rastliny, čím obmedzuje ich schopnosť absorbovať toxické prvky a pomáha pri zvyšovaní výživových zložiek v optimálnom rozsahu.  
 • V kyslej pôde rastliny ľahšie absorbujú toxické prvky, ako sú hliník a kadmium, čo obmedzuje potenciál výnosu a kvalitu úrody.

Optimalizácia chemických prvkov pri hnojení

 • Pôda, ošetrená základnými prísadami, ponúka väčší rezervoár základných živín (napr. vápnik) pre rastliny. Ak sa však aplikujú len DUSÍKATÉ hnojivá, okyslenie pôdy sa bude zvyšovať a rastliny budú absorbovať toxické prvky.

Zvyšuje organické látky v pôde

 • TerraCalco® umožňuje lepšie využitie prírodných prvkov hnojenia v organických látkach pôdy, čo následne umožňuje zníženie spotreby hnojív.

2. TerraCalco® PODPORUJE BIOLOGICKÚ AKTIVITU

 • Pri nízkej hodnote pH sa metabolické procesy vo väčšine mikroorganizmov zastavia.
 • Výnimočne v kyslej pôde prežijú len plesne a mnoho z nich má na úrodu patogénne účinky.
 • Elimináciou kyslosti sa stimuluje rozvoj mykoríznej baktérie, čo vedie k znižovaniu množstva plesne. Lepší stav úrody vyplýva z optimálneho množstva plesní v pôde.
 • Mnoho bakteriálnych kmeňov produkuje hormóny počas metabolických procesov, ktoré sú homologické vo vzťahu k rastovým hormónom rastlín. To podporuje lepší a rýchlejší rast koreňov.
 • Je tiež známe, že významný počet bakteriálnych kmeňov dokáže viazať dusík (niektoré z nich sú voľné fixátory dusíka, iné sú v symbiotickom vzťahu s koreňmi). Tieto procesy významne obohacujú pôdu dusíkom vo forme, ktorá je ľahko dostupná pre rastliny.
 • Vysoké pH v pôde zabezpečuje lepšie podmienky prevzdušnenia a vlhkosti, čo je dobré pre aktívny bakteriálny život.

3. FYZICKÝ ÚČINOK TerraCalco®: ZLEPŠUJE ŠTRUKTÚRU PÔDY

VÝHODY TERRACALCO®

 • Zlepšuje štruktúru pôdy.
 • Optimalizuje potenciál pôdy.
 • Zvyšuje účinok hnojív.
 • Podporuje biologickú aktivitu.
 • Zvyšuje organické látky v pôde.
 • Chráni rastliny.

TerraCalco® podporuje lepší rast koreňov vďaka menej zhutnenej pôde.

Všetky tieto tri účinky TerraCalco® zvyšujú potenciálnu úrodu. 
Vyššia produkcia pomáha farmárom produkovať udržateľne a dodržiavať predpisy pre ochranu pôdy.

Poľnohospodárska pôda s vyššou produktivitou vďaka pridaniu prísad maximalizuje nákladovú efektivitu.

Ostatné služby: Poľnohospodárstvo

Dnešné poľnohospodárstvo je komplexný podnik s rôznymi potrebami.

Zobraziť všetky
CowdesinfectionEurope
Dezinfekcia
Chickens eating feed on a farm
Krmivo zvierat