Pochopenie vašich potrieb

V procese odsírenia taveniny účinnosť aj výťažnosť kovu závisia od kvality a spoľahlivosti tavidiel odsírenia a tekutosti. Spoločnosť Carmeuse zabezpečuje fluidné mleté vápno v jeho najčistejšej a najjemnejšej forme podľa špecifikácií alebo zmiešané so skvapaľňovačmi trosky a kovovým horčíkom.

Ako je možné zlepšiť výťažnosť kovu a účinnosť procesu odsírenia?

Riešenia pre vaše potreby

  • Odsírenie taveniny je najhospodárnejší proces odstránenia síry pred zavážaním do BOF.
  • Kovový horčík je najúčinnejším činidlom pre odsírenie a oxid vápenatý je nákladovo najefektívnejším riešením a vytvorené sulfidy sú veľmi stabilné.
  • Spoločnosť Carmeuse zabezpečuje fluidné mleté vápno (FML), ktorého cieľom je zlepšenie voľného prúdenia a reaktivity, aby sa proces odsírenia urýchlil.
  • Spoločnosť Carmeuse tiež dodáva FML zmiešané s inými tavidlami, aby sa zlepšila výťažnosť kovu. 

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
aod
Argónovo-kyslíkový dekarbonizačný (AOD)...
sinter
Aglomeračný závod