Pochopenie vašich potrieb

Udržiavanie spenenej trosky v EAF je dôležité, avšak veľmi náročné. Moderné systémy injektáže vápna cez bočnú stenu vstrekujú vápno/ dolomitické vápno len keď je potrebné, čím umožňujú spenenosť trosky počas celého cyklu tavby. Spoločnosť Carmeuse má v tejto oblasti unikátne postavenie vďaka rozsiahlemu zoznamu referencií, skúseným technikom a funkčnému pilotnému systému injektáže vápna, ktorý umožňuje testovanie a porovnávanie aktuálnych alebo potenciálnych materiálov injektáže vápna v rôznych konfiguráciách, aby bolo možné napodobniť aktuálne alebo potenciálne systémy injektáže vápna do EAF.

Ako je možné udržať spenenú trosku v EAF?
Aká je najlepšia dostupná technológia (BAT) pre pridávanie vápna do EAF?
Aké sú najlepšie postupy pre zníženie spotreby energie, elektród a žiaromateriálu pri výrobe čistejšej ocele?
Aké sú bezpečné postupy pridávania vápna do EAF?

Riešenia pre vaše potreby

  • Spenenie môže byť negatívne ovplyvnené rôznymi parametrami procesu. Keď výška peny klesá, je veľmi zložité speniť trosku opäť pomocou samotnej injektáže uhlíka.
  • Injektáž vápna ponúka ideálne riešenie pre udržanie kvalitne spenenej trosky. Ide o kontrolovaný proces, založený na stave trosky, ktorý je schopný udržiavať konzistentnú zásaditosť, tekutosť a spenenosť.
  • Injektáž vápna a dolomitického vápna do EAF predstavuje výrazný posun od tradičných postupov. Spolu s prínosmi v oblasti bezpečnosti a údržby tiež pomáha zlepšovať spenenie, stabilitu oblúka, znižovať spotrebu energie a elektród, zvyšovať využitie tavidiel a predlžovať životnosť žiaromateriálu. To pomáha znížiť náklady prechodu na EAF a dopady na životné prostredie.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
sinter
Aglomeračný závod
laddle_furnance
Panvová hutnícka pec