Pochopenie vašich potrieb

Vápno sa používa pri výrobe cukru, keď sa rafinuje šťava z cukrovej repy alebo trstiny. Cukrová repa sa nareže a pasíruje cez difuzér, aby sa extrahovala cukrová šťava. Vápno, vyrábané z vápenca s vysokým obsahom vápnika, sa používa vo výrobnom procese pri tejto základnej činnosti.

Vápenné mlieko dobrej kvality sa vyžaduje v procese výroby cukru pri rafinácii cukrovej šťavy. Vápno sa používa na zachytávanie a odstraňovanie nečistôt zo šťavy cukrovej repy. Na výrobu jednej tony cukru je potrebných 125kg vápenca.

Väčšina prevádzok na spracovanie cukru má vlastné pece na výrobu vápna, takže potrebujú na pálenie vápenec dobrej kvality.

Vápenec s vysokým obsahom vápnika sa v týchto peciach premení na nehasené vápno pri teplote 900°C. Do tohto vápna sa pridáva voda, aby sa získalo vápenné mlieko.

Riešenia pre vaše potreby

V súčasnosti Carmeuse už dlhé roky vyberá zo svojich lomov najvhodnejší vápenec s vysokým obsahom vápnika pre veľkých aj menších výrobcov cukru. Vďaka odborným znalostiam spoločnosti je vápenec Carmeuse celosvetovým referenčným produktom pre lomy, ktoré dodávajú horninu tejto kvality.

Carmeuse tiež pomáha zákazníkom pri otváraní a uzatváraní cukrovarníckych kampaní tým, že im priamo dodáva nehasené vápno alebo vápenné mlieko, ktoré potrebujú.

Pre cukrovarnícke rafinérie Carmeuse dodáva nehasené vápno s vysokým obsahom vápnika pre rafináciu surového cukru.

Vápenné mlieko sa používa tiež na čistenie odpadových vôd produkovaných cukrovarmi. 

Ako veľmi univerzálny produkt sa vápno používa aj na čistenie surovín. Vedľajšie produkty, obsahujúce vápno a organické zvyšky, sa bežne opätovne používajú v poľnohospodárstve ako prísady do pôdy, bohaté na organické látky.

Ostatné služby: Poľnohospodárstvo

Farming today is a complex business with a variety of needs.

Zobraziť všetky
Chickens eating feed on a farm
Krmivo zvierat
CowdesinfectionEurope
Dezinfekcia