Pochopenie vašich potrieb

Všetok život je závislý na vode. Pitná voda sa pripravuje z podzemných alebo povrchových zdrojov prírodnej vody. V oboch prípadoch táto voda prechádza chemickým ošetrením a dezinfekciou. Mnoho európskych zariadení pre výrobu pitnej vody v rámci dodatočného vylepšenia upravuje tvrdosť vody. Vápenné produkty, vhodné pre pitnú vodu, sa efektívne využívajú pri chemickom ošetrení a regulácii tvrdosti pitnej vody.

Globálne zdroje pitnej vody sú obmedzené. V Európe sú zdroje čistej podzemnej a horskej vody pre uspokojenie potrieb nedostatočné, takže sa ako primárny zdroj využíva povrchová voda. Európske normy pre pitnú vodu pre ňu stanovujú prísne fyzikálne, chemické a mikrobiologické parametre. Prírodná povrchová voda musí prejsť fyzikálnym a chemickým ošetrením, aby tieto požiadavky splnila. Upravuje sa tvrdosť pitnej vody, aby sa zaistila ochrana potrubí a regulovali sa sekundárne vplyvy tvrdosti na vodné a odpadové hospodárstvo.

Riešenia pre vaše potreby

Vápno, mletý vápenec a dolomit sa využívajú v niekoľkých fázach ošetrenia pitnej vody.

  • Odstránenie suspendovaných častíc po koagulácii kombinovaným účinkom vápna a železitých alebo hlinitých solí.
  • Chemické odstránenie železa a mangánu z podzemnej vody pri zásaditom pH, upravenom vápnom.
  • Regulácia tvrdosti pitnej vody pomocou dvoch protipôsobiacich procesov:
    • Zmäkčovanie za účelom zníženia spotreby saponátov a pracieho prášku;
    • Opätovná mineralizácia za účelom ochrany oceľových potrubí pred koróziou a zlepšenia senzorických vlastností vody.

Vápno sa používa v oboch týchto procesoch na ovplyvnenie uhličitanovej rovnováhy. Mletý vápenec alebo dolomit sa používa tiež ako náplň reaktorov v alternatívnych postupoch regulácie uhličitanov.

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov AQUACALCO® ‘W’ špeciálne pre ošetrenie pitnej vody, kde je veľmi dôležité splnenie požiadaviek normy EN 12518. Tento špeciálny rad tiež zahŕňa produkty, vhodné pre peletové reaktory, hotové vápenné mlieko s vysokou koncentráciou a akosti s extrémne nízkym obsahom hliníka.

Ostatné služby: Čistenie vody a odpadu

Zobraziť všetky
Incinerator
Premena odpadu na energiu
biosolids_treatment
Ošetrenie biologických tuhých látok