Pochopenie vašich potrieb

Dopravné agentúry sú pod značným tlakom, aby zvýšili finančnú návratnosť investícií do ciest a diaľnic, minimalizovali problémy, spôsobené údržbou asfaltových krytov a predĺžili životnosť krycích vrstiev. Spoločnosti hľadajú spoľahlivé, overené a udržateľné riešenia. Hasené vápno, čo je chemicky aktívne plnivo, prináša investorom značnú pridanú hodnotu.

Cestné stavebné spoločnosti a vlastníci ciest často hľadajú riešenia, ktoré znížia ich náklady na údržbu a následné náklady počas životnosti stavby. Preto zvyčajne hľadia hlavne na parametre kvality, ktoré ovplyvňujú životnosť ciest.

Riešenia pre vaše potreby

Hasené vápno je chemicky aktívne plnivo. Ponúka synergické výhody vďaka zvýšeniu odolnosti voči vlhkosti a tvorbe koľají, keďže zabezpečuje, že je zmes pri vyšších teplotách tuhšia a pevnejšia. Výsledkom je asfaltová zmes, ktorá je odolnejšia voči únavovým poruchám a praskaniu. Okrem toho hasené vápno znižuje rýchlosť starnutia asfaltového krytu spomalením oxidácie bitúmenu. Takže kryt zostáva v priebehu času pružnejší a je chránený voči praskaniu, spôsobenému krehkosťou, o celé roky dlhšie ako bez pridania vápna.

Ako kryt starne, praskanie často začína tvorbou mikroprasklín. Tie sa následne spájajú a vytvárajú makropraskliny, ktoré narúšajú kryt. Častice haseného vápna znižujú praskanie, keďže vápno reaguje s prvkami v bitúmene a vytvárajú väčšie časti, ktoré sú lepšie schopné prerušovať a odkláňať mikropraskliny. To bráni rastu mikroprasklín a vzniku väčších prasklín, ktoré prispievajú ku poškodzovaniu krycej vrstvy.

Štátne cestné úrady v Severnej Amerike odhadujú, že hasené vápno zvyšuje životnosť asfaltových zmesí počas ich života o 20 až 50%. V Európe francúzski manažéri v cestnej doprave naznačujú, že výhodné účinky haseného vápna zvyšujú životnosť o 25% vzhľadom na očakávanú životnosť obrusnej vrstvy. Pri tomto koncepte použitia haseného vápna v asfaltových vrstvách sa uhlíková stopa cestnej výstavby môže znížiť až o 23%. (Zdroj: EuLA)
 

Ostatné služby: Inžinierske stavby

Zobraziť všetky
soil treatment
Stabilizácia pôdy
precast concrete
Prefabrikovaný betón