Pochopenie vašich potrieb

Aby sa zabezpečilo tavenie a zušľachťovanie nerezovej ocele v AOD, celý proces si vyžaduje extrémne presné riadenie. Toto riadenie zahŕňa výber surovín, zušľachťovanie a odlievanie. Typickým EAF postupom je tavenie pod základnou redukčnou troskou. AOD troska hrá dôležitú úlohu od dekarbonizácie po zníženie obsahu síry a redukciu nákladných oxidov naspäť do kovu.

Ako je možné zlepšiť spotrebu vápna a výťažnosť zliatiny v procese tavenia nerezovej ocele (proces AOD)?

Riešenia pre vaše potreby

  • Vyšší obsah CaO s presnejšou kontrolou nečistôt, ako sú SiO2, S a kontrolovaný obsah LOI, pomáha našim zákazníkom dosahovať zníženú spotrebu vápna a dolomitického vápna a lepšiu regeneráciu chrómu a kremíka. Zníženie spotreby vápna a dolomitického vápna ďalej pomáha znižovať objemy trosky, čo prináša v procese výrazné prínosy.
  • Naše produkty spĺňajú tieto prísne špecifikácie, čo pomáha našim zákazníkom dosahovať ideálny obsah síry a zhodnotenie zliatiny. Naše vápno s veľmi nízkym obsahom uhlíka pomáha brániť hromadeniu uhlíka počas fázy zušľachťovania.

Ostatné služby: Železo a oceľ

Zobraziť všetky
iron ore
Príprava železnej rudy
header_iron_steel
Odsírenie taveniny